Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Technik sterylizacji w szkole policealnej

Technik sterylizacji w szkole policealnej

Aktualności 31 Lipca 2020

Dla uczniów Policealnej Szkoły Farmaceutycznej - kierunków : technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny podajemy niezbędne informacje na temat sterylizacji medycznej - sterylizacji sprzętów medycznych:

 

Kto musi sterylizować, kiedy i co sterylizujemy.

 

Technik sterylizacji - konieczny zawód!

 

W  projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Zdrowia. Oznacza to, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie  sterylizować samodzielnie we własnym autoklawie będą mogły  wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy - technik sterylizacji medycznej lub średnie wykształcenie i ukończony kurs.

 

Nasi uczniowie - Szkoły Policealnej Medan z kierunków: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny pytają :
--Kto musi sterylizować narzędzia? Musi: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologicznea, opiekun medyczny. Oni  też powinni ukończyć kierunek technik sterylizacji medycznej. Wyjaśniamy, odpowiadamy zainteresowanym na pytania: Kto musi sterylizować narzędzia? Takie kwestie regulują przepisy. W projekcie rozporządzenia mamy to powiedziane:

„Przy świadczeniu usług używa się:
(…)
- wyrobów i narzędzi stanowiących materiał sterylny, gdy ich używanie narusza lub może naruszyć ciągłość tkanek ludzkich lub wiąże się z kontaktem z naruszające lub mogące naruszyć ciągłość tkanek ludzkich, lub mające kontakt z błonami śluzowymi, zanieczyszczone płynami ustrojowymi, wydzielinami lub wydalinami. śluzowymi,
- materiał skażony bezpośrednio po użyciu odkłada się do zamykanych, szczelnych pojemników o nienasiąkliwych ścianach, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.”

 

W projekcie rozporządzenia jest też napisane ,co to jest materiał skażony: ,,Materiał skażony - wyrób lub narzędzie przeznaczone do wielorazowego użytku, używane przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, naruszające lub mogące naruszyć ciągłość tkanek ludzkich, lub mające kontakt z błonami śluzowymi, zanieczyszczone  płynami ustrojowymi, wydzielinami lub wydalinami śluzowymi,
- materiał skażony bezpośrednio po użyciu odkłada się do zamykanych, szczelnych pojemników o nienasiąkliwych ścianach, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.”

 W projekcie rozporządzenia jest też napisane: ,, Na potrzeby świadczonych usług, materiał skażony poddaje się dekontaminacji, obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację.” Należy więc pamiętać, że jeśli jakiekolwiek wielorazowe narzędzie może naruszać ciągłość tkanek lub mieć kontakt z błonami śluzowymi - gdy zaczynamy wykonywać jakikolwiek zabieg - narzędzie musi by bezwzględnie sterylne. Po wykonaniu zabiegu-musi nastąpić- mycie narzędzi, dezynfekcja i sterylizacja. Dopiero po tych zabiegach możemy ponownie użyć narzędzi.

Zawód technika sterylizacji medycznej jest obecnie potrzebny w każdym zawodzie medycznym. Wszyscy absolwenci Policealnej Szkoły Medan powinni ukończyć ten roczny, bezpłatny kierunek, jako uzupełnienie swojego wykształcenia medycznego. 

do góry