Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Technik sterylizacji medycznej w Niepublicznej Policealnej Szkole Medan- podstawy sterylizacji medycznej-niezbędna wiedza

Technik sterylizacji medycznej w Niepublicznej Policealnej Szkole Medan- podstawy sterylizacji medycznej-niezbędna wiedza

Aktualności 11 Lipca 2020

Technik sterylizacji medycznej w Niepublicznej Policealnej Szkole Medan- podstawy sterylizacji medycznej-niezbędna wiedza

 

Szkoła Policealna Medan- jako szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej na Śląsku kształcąc w zawodzie technik sterylizacji medycznej realizuje program KOWEZ i U. Szkoła Medan kształci w zawodach medycznych w Sosnowcu nieopodal Sląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Instytutu Medycyny Pracy. Kształcimy weekendowo.

 

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

 

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi,obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji,kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji,demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją,montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi,pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności. Nieodpowiednio przeprowadzony proces sterylizacji narzędzi to

jedna z przyczyn zakażeń. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń.

 

Miejsca pracy technika sterylizacji medycznej

- zakłady ochrony zdrowia

- prywatne gabinety stomatologiczne i kosmetycznych

 • studia tatuażu

   

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie

2. Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

3. Elementy mikrobiologii z epidemiologią

4. Język obcy zawodowy

5. Organizacja ochrony zdrowia

6. Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych

7. Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

8. Podstawy komunikacji interpersonalnej

9. Technologie informatyczne

10. Podstawy instrumentarium medycznego

11. Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

12. Pracownia sterylizacji medycznej

13.Praktyka zawodowa

A jak wygląda praca technika sterylizacji medycznej w gabinecie stomatologicznym

Procedury higieniczne dotyczące personelu

Antyseptyka - (gr. anti - przeciw sepsis- gniciu, dosłownie: zapobieganie gniciu) to

postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia lub

zahamowania rozwoju drobnoustrojów. Postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.

W przeciwieństwie do dezynfekcji, antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów.

Aseptyka - to postępowanie zapobiegające zakażeniu. Ochrona pacjenta i personelu.

Postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów

opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej.

Aseptyka:

Właściwa dezynfekcja i sterylizacja

Odpowiednim przechowywaniu sterylnych narzędzi i materiałów

Używanie dla każdego pacjenta jednorazowych, odkażonych lub sterylnych przedmiotów

Właściwym niszczeniu materiału skażonego

Stosowanie sprzętu jednorazowego użycia

Używanie odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic ochronnych (środki ochrony indywidualnej)

Przestrzeganie higieny osobistej

 

1. Właściwe przygotowanie rąk do pracy oraz odpowiednia ich higiena:

- podczas pracy nie nosi się biżuterii

- paznokcie muszą być krótkie i zadbane

- zranienia, otarcia należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem

- ręce należy myć:

przed przystąpieniem do pracy

przed przyjęciem pacjenta

przed założeniem rękawiczek

po zdjęciu rękawiczek i fartucha

gdy rękawiczki zostaną zanieczyszczone krwią lub uszkodzone

przed jedzeniem, piciem oraz paleniem

po skorzystaniu z toalety

po zakończonym dniu pracy

 

 1. Obowiązuje mycie rąk higieniczne i dezynfekcja

   

 1. Przed zabiegami chirurgicznymi obowiązuje mycie i dezynfekcja chirurgiczna oraz stosowanie sterylnych rękawiczek

   

 1. Przed nałożeniem preparatu dezynfekcyjnego - ręce należy osuszyć

   

5. Punkt mycia rąk oddzielny od punktu mycia narzędzi

 

do góry