Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Opiekun medyczny - zawód na przyszłość

Opiekun medyczny - zawód na przyszłość

Aktualności 24 Czerwca 2020

Opiekun medyczny w Policealnej Szkole Medan!

Nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewnią należytą opiekę osobom starszym i zadbają o ich właściwą pielęgnację. Dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale również Europy,  gdzie jest coraz więcej starszych, niesamodzielnych osób. W związku z tym systematycznie polepszają się perspektywy pracy dla opiekunów medycznych. Warto również nadmienić, że  z racji tego, że ciągle brakuje specjalistów w zawodach medycznych (szczególnie w dzisiejszych czasach) - osoby, które podejmą się tego zajęcia, mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie.

Na czym polega praca opiekuna medycznego?

Opiekun medyczny to odpowiedzialny zawód, który polega na pomocy chorym, niesamodzielnym osobom w codziennych czynnościach. Absolwenci w tym zawodzie, blisko współpracują z personelem medycznym oraz terapeutami pacjentów, np. poprzez asystowanie przy zabiegach pielęgnacyjnych. Co zazwyczaj należy do obowiązków opiekuna medycznego?

 • Zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych pacjenta
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów chorej osoby
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego pacjentowi
 • Pomoc w podtrzymaniu aktywności społecznej podopiecznego
 • Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego zarówno osobie chorej, jak i jej rodzinie
 • Pomoc pacjentowi w adaptacji do życia w chorobie lub starości

Ważne jest, żeby osoba, która pracuje jako opiekun medyczny, potrafiła szybko i skutecznie udzielić pomocy podopiecznemu, gdy ten znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia. Istotne jest  także wykształtowanie takich cech, które umożliwią absolwentowi kierunku opiekun medyczny łatwe nawiązanie kontaktu z pacjentem, zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, trosce i empatii.

Policealna Szkoła Medan  - droga do zdobycia zawodu opiekun medyczny

Każdy, kto chciałby zdobyć zawód opiekun medyczny, może podjąć naukę w Policealnej Szkole Medan na tym kierunku. Podczas trwającej rok nauki, przyszły absolwent tego kierunku zdobędzie niezbędną wiedzę oraz zyska praktyczne umiejętności, potrzebne do jak najlepszego wykonywania zawodu. Co ważne, żeby zapisać się do szkoły, nie trzeba mieć zdanej matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Po ukończeniu nauki, absolwenci otrzymują świadectwo MEN, które jest respektowane nie tylko przez polskie, ale też europejskie instytucje.

Opiekun medyczny - gdzie znajdzie pracę?

Absolwenci kierunku opiekun medyczny, mogą zajmować się  indywidualną opieką konkretnego pacjenta w jego domu lub znaleźć zatrudnienie w jednej z poniższych placówek:

 • dom pomocy społecznej,
 • hospicjum,
 • przychodnia,
 • sanatorium,
 • szpital,
 • zakład opiekuńczo-leczniczy,
 • środowiskowy dom pomocy,
 • fundacja lub stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych lub niepełnosprawnych.

Sytuacja na świecie pokazała, że zawody medyczne są w chwili obecnej potrzebne, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim, w pozostałych krajach europejskich. Można w nich  zaobserwować brak specjalistów w tej dziedzinie. Trudno się więc dziwić, że coraz więcej osób kończących kierunek opiekuna medycznego lub pokrewnych zawodów medycznych - skuszonych wyższym wynagrodzeniem i możliwością zdobycia doświadczenia - decyduje się na pracę poza granicami kraju.  

Opiekun medyczny to w ostatnich latach potrzebny zawód na polskim, jak i ogólnoeuropejskim rynku pracy. Ze wzrostem osób w wieku emerytalnym, wzrasta zapotrzebowanie na wykształconych w zawodzie opiekunów, którzy będą w stanie się nimi profesjonalnie zająć. Każdy, kto chciałby rozpocząć pracę w zawodzie opiekun medyczny, powinien ukończyć w Policealnej Szkole Medan roczny kierunku: opiekun medyczny. Właśnie tu zyska niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które będą mu niezbędne podczas wykonywania zawodu.

do góry