Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Opiekun medyczny w szkole policealnej

Opiekun medyczny w szkole policealnej

Aktualności 8 Lipca 2020

OPIEKUN MEDYCZNY  - zawód z przyszłością

 

 Opiekun medyczny  to zawód, który znalazł się  na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku, a w naszej szkole policealnej Medan istnieje od 2015 roku. Powstał, aby służyć skuteczną i profesjonalną pomocą drugiej osobie, aby zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.  Wykonywanie tego zawodu absolwentom kierunku opiekun medyczny, przynosi wiele radości, zadowolenia i satysfakcji. Przyszły absolwent, który wybrał kierunek opiekun medyczny, jest to osoba, która asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. A także podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej  podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Osoba decydująca się na kierunek opiekun medyczny, jako, że  to zawód zaufania publicznego, musi posiadać niezbędne kompetencje personalne i społeczne. Osoba ta powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.

Opiekun medyczny - czego się nauczysz

Absolwent, po skończonej rocznej nauce na kierunku opiekun medyczny nauczy się:
-rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby
-pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych oraz w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
-aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększenia samodzielności życiowej
-zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia,
-wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
-asystowania pielęgniarce podczas wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich oraz współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
-użytkowania oraz konserwacji urządzeń, przyborów oraz narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
-popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Praca dla opiekuna medycznego

Absolwent naszej szkoły policealnej Medan będziesz mógł podjąć pracę w:
-szpitalu,
-domu pomocy społecznej,
-zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
-zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
-zakładzie opieki terminalnej,
-hospicjum.

Obecne czasy pokazały, że zawody medyczne, w tym oczywiście opiekun medyczny, są potrzebne i osoby, które pracują w służbie zdrowia zawsze znajdą pracę. Praca ta może być zarówno w placówkach państwowych, prywatnych a także bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się nasi absolwenci za granicą naszego  kraju. Jak pokazały losy naszych absolwentów, po skończonym kierunku opiekun medyczny w szkole policealnej Medan, znajdują oni pracę we wszystkich wymienionych miejscach.

do góry