Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Opiekun medyczny w Szkole Medan

Opiekun medyczny w Szkole Medan

Aktualności 22 Lipca 2020

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to zawód, który polega na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności opiekuńczo - pielęgnacyjnych. Działania z zakresu opieki to: czynności, które oddziaływują na otoczenie osób objętych opieką w sposób, który zapewni im jak największą wygodę i bezpieczeństwo podczas podstawowej aktywności życiowej. Działania z zakresu czynności pielęgnacyjnych to: działania, które oddziałują mniej lub bardziej bezpośrednio na ciało, np. działania związane z odżywaniem, higieną czy mobilnością objętych opieką osób.

Opiekun medyczny może wykonywać wyuczone czynności w sposób samodzielny, czyli w warunkach domowych, bądź w ramach pomocy zespołu medycznego, czy terapeutycznego pracującego m. in. w szpitalu. Podopiecznymi opiekuna medycznego są przede wszystkim osoby chore, starsze i niepełnosprawne, do jego zadań należy również właściwe rozpoznawanie problemów, a następnie zastosowanie odpowiednich zabiegów higieniczno - pielęgnacyjnych. Do obowiązków opiekuna medycznego należy również, właściwa dezynfekcja i sterylizacja wykorzystywanych w trakcie zabiegów narzędzi.

Gdzie może pracować opiekun medyczny?

Absolwenci po skończeniu kierunku opiekuna medycznego, a także jeszcze w trakcie nauki, dowiadują się, że kierunek ten daje szerokie możliwości zatrudnienia. Opiekun medyczny może pracować w różnego rodzaju placówkach medycznych, np. szpitalach, hospicjach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także domach pomocy społecznej, fundacjach wspierających chorych i potrzebujących i prywatnych klinikach. Ale także może świadczyć swoje usługi w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem, w jego domu i otworzyć działalność gospodarczą sam lub w porozumieniu z innymi osobami, które skończyły kierunek opiekun medyczny..Jakie cechy powinien posiadać opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to odpowiedni zawód dla osób, które czerpią satysfakcję z pomagania innym, a także potrafią z nimi współpracować. Dlatego też wymagane jest od opiekunów medycznych posiadanie odpowiednich cech psychofizycznych i umiejętności interpersonalnych, takich jak: empatia, wyrozumiałość, odpowiedzialność, cierpliwość, czy komunikatywność. Bardzo ważnym, ale niestety często pomijanym aspektem w pracy opiekuna medycznego, jest motywowanie i wspieranie podopiecznych w dążeniu do większej niezależności życiowej. Należy tu wspomnieć zwłaszcza o pacjentach, którzy dochodzą do siebie np. po poważnym wypadku, którzy często oczekują, nie tylko pomocy fizycznej, ale również wsparcia psychicznego.

Opiekun medyczny - jakie wykształcenie?

Aby zostać opiekunem medycznym należy ukończyć roczną szkołę policealną Medan, która pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nauka w naszej szkole trwa rok (dwa semestry) i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, który weryfikują nabytą wiedzę i umiejętności. Taką drogę edukacji mogą wybrać wyłącznie osoby z wykształceniem średnim. Ważne jest również to, że nasza szkoła otrzymuje oferty pracy od ewentualnych pracodawców i już w trakcie nauki można podjąć pracę, która nie będzie kolidować z nauką.

 

do góry