Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Kurs opiekuna medycznego - czego można się na nim nauczyć?

Kurs opiekuna medycznego - czego można się na nim nauczyć?

Aktualności 27 Sierpnia 2020

Opiekun medyczny jest osobą, która wykonując swój zawód, ma bliską styczność z pacjentem. Pełni on bardzo istotną funkcję w systemie ochrony zdrowia.

Opiekun medyczny jest osobą, która wykonując swój zawód, ma bliską styczność z pacjentem. Pełni on bardzo istotną funkcję w systemie ochrony zdrowia. Kurs opiekuna medycznego przygotuje Cię do tego, żebyś potrafił odpowiednio zająć się osobami chorymi i niesamodzielnymi.

Kurs opiekuna medycznego - na czym polega ten zawód?

Twoim zadaniem będzie zaspokajanie ich podstawowych potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych.

Do Twoich obowiązków będzie również zachęcanie pacjentów do podejmowania prób odzyskania samodzielności życiowej.

Gdy ukończysz kurs opiekuna medycznego, to będziesz upoważniony do podejmowania bliskiej współpracy z pozostałymi osobami z personelu medycznego.

Będziesz mógł na przykład asystować pielęgniarce przy zabiegach medycznych i troszczyć się o właściwą dezynfekcję narzędzi.

Kurs opiekuna medycznego trwa jeden rok, czyli 2 semestry.Zajęcia prowadzone są zaocznie, wieczorami lub w weekendy.

Kurs opiekuna medycznego w szkole Medan

Kurs opiekuna medycznego - co obejmuje program nauczania?

Kurs opiekuna medycznego musi być zgodny z podstawą programową w zawodzie. Po jego ukończeniu i przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w tym zawodzie będziesz mógł samodzielnie:

  • rozpoznawać oraz rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, niezależnie od jej wieku i stopnia zaawansowania choroby,
  • udzielać jej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
  • asystować pielęgniarce oraz pozostałym osobom z personelu medycznego w czasie wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnego.

Kurs opiekuna medycznego -  z jakich modułów się składa?

Pierwszym modułem jest podejmowanie działalności w ochronie zdrowia. W skład tego modułu wchodzi między innymi:

  • posługiwanie się technologią informatyczną,
  • stosowanie wiedzy z zakresu socjologii i psychologii w pracy z osobą niepełnosprawną,
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach, gdy jest to konieczne,
  • posługiwanie się językiem migowym oraz językiem angielskim zawodowym.

Kurs opiekuna medycznego - jak wyglądają kolejne moduły?

Poza wymienionym zakresem wiedzy kurs opiekuna medycznego realizuje jeszcze wymienione poniżej moduły:

  • określanie problemów i potrzeb osoby chorej oraz niesamodzielnej,
  • pielęgnowanie jej, w tym wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
  • aktywowanie osoby chorej do samodzielności życiowej, w tym na przykład terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa.

Kurs opiekuna medycznego jest kierunkiem z przyszłością, ponieważ w Polsce i w Europie jest coraz więcej osób starszych i chorych, które wymagają opieki. 

Podobne wiadomości:

do góry