Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Kurs opiekun medyczny - czego można się na nim nauczyć?

Kurs opiekun medyczny - czego można się na nim nauczyć?

Aktualności 31 Lipca 2020

W kursie opiekun medyczny może brać udział każda zainteresowana osoba, jeżeli tylko ma ukończone 18 lat. Posiadane wykształcenie nie jest tutaj żadnym kryterium.

W kursie opiekun medyczny w szczególnych sytuacjach mogą uczestniczyć również osoby, które mają ukończone gimnazjum i nie skończyły jeszcze 18 lat.

Dotyczy to takich osób, które z powodu swojego stanu zdrowia albo sytuacji życiowej, przebywania w zakładzie karnym, poprawczym lub w schronisku dla nieletnich mają one opóźnienia w cyklu kształcenia.

W kursie opiekun medyczny mogą brać udział osoby, które posiadają jeden z wymienionych poniżej poziomów wykształcenia:

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Kurs opiekun medyczny - jakie dokumenty są wymagane?

Aby zapisać się na kurs opiekun medyczny, należy złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zawodowej, średniej lub uczelni wyższej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania oraz pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kurs opiekun medyczny - jakie kwalifikacje można na nim uzyskać?

Kurs opiekun medyczny pozwala na otrzymanie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie o oznaczeniu MS.04, czyli Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Dodatkowo można uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu następujących zagadnień:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej oraz niesamodzielnej, w zależności od stopnia zaawansowania jej choroby i wieku,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w realizowaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • asystowanie pielęgniarce oraz pozostałym osobom należącym do personelu medycznego w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych,
 • współpraca z zespołem opiekuńczym oraz terapeutycznych w czasie świadczenia usług dotyczących opieki medycznej nad osobami chorymi i niesamodzielnymi,
 • konserwacja i dezynfekcja przyborów oraz narzędzi wykorzystywanych w czasie wykonywanych zabiegów,

Kurs opiekun medyczny - jakie przedmioty są na nim realizowane?

W ramach kwalifikacji MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, na kursie opiekun medyczny są wykładane między innymi następujące przedmioty:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • zdrowie psychiczne,
 • anatomia, fizjologia oraz patologia, elementy pierwszej pomocy,
 • psychologia i socjologia,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • język migowy,
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia.

Podobne wiadomości:

do góry