Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/Oferta edukacyjna/Opiekun medyczny/Co daje Ci zawód opiekuna medycznego?

Co daje Ci zawód opiekuna medycznego?

OPIEKUN MEDYCZNY pomagaj innym

Po uzyskaniu tytułu zawodowego - Opiekun Medyczny - jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych,
  • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
  • Wykonywania zabiegów higienicznych,
  • Użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych,
  • Aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,
  • Zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
  • Współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
  • Asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
  • Popularyzowania zachowań prozdrowotnych.
do góry